Відповідно до ч.4 ст.35 Закону "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 7 червня 2019 року:
загальна кількість акцій - 4 632 564 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 3 942 788 шт.

12.06.2019 р.
Генеральний Директор
ПАТ "Дніпровське"
Русанов В.В.