Відповідно до ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 16 серпня 2019 року:
загальна кількість акцій – 4 632 564 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 3 942 788 шт.

21.08.2019 р.
Ліквідатор ПАТ "ДНІПРОВСЬКЕ"
Гусар І.О.

Додатки: